Návrh 2. Aktualizace Zásad Územního Rozvoje Středočeského kraje

7.12.2016
 

Dne 25.10.2016 vyhlásil Středočeský kraj (Oddělení územního řízení , Odbor regionálního rozvoje) - Návrh 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 2.AZÚR SK).

Více na :

http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/

 

Připomínka spolku Pro Odolenu Vodu :

III. obsah připomínky s odůvodněním

A) Podatel nesouhlasí s vymezením

       - záměru č. D006 - doplnění MÚK Odolena Voda,

       - veřejně prospěšné stavbě pro tuto MÚK – D006,

       a požaduje proto jejich vypuštění z textové i grafické části návrhu 2.AZÚR SK.

 

B) Podatel nesouhlasí s vymezením OHP v 2.AZÚR SK

-  OHP vymezené v ZÚR je zásahem do práva na samosprávu a do vlastnického práva,

-  OHP vymezené v ZÚR bylo do 2.AZÚR zaneseno v rozporu s právními předpisy,

-  OHP vymezené v ZÚR bylo do 2.AZÚR zaneseno bez kvalifikovaného podkladu.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Dálníční sjezd - zástupce veřejnosti Odolena Voda

3.12.2016
 

PODPISOVÁ AKCE K 2.AZÚR  Středočeského kraje

 

KDY :  NEDĚLE 4.12.2016  OD 10-18 HODIN

KDE :  HORNÍ NÁMĚSTI – VÁNOČNÍ TRHY – STOLEK S „BIŽUTERIÍ“

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti proti návrhu 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování občanům

7.12.2016

Děkuji všem aktivním občanům Odoleny Vody, kteří se podepsali pod věcně shodnou připomínku zástupce veřejnosti - Ing.Ladislava Kročeka.

Zastupce veřejnosti získal potřebný počet hlasů. Dne 6.12.2016 podal Věcně shodnou námitku.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinky

Návrh 2. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeský kraj

07.11.2016 21:27
Odkaz na stránky Středočeského kraje http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/

3. úplnou aktualizaci ÚAP Středočeského kraje

22.09.2015 09:20
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2015 projednalo 3. úplnou aktualizaci ÚAP. Textová i grafická část těchto aktualizovaných územně plánovacích podkladů je...

Uzemně analytické podklady

25.11.2014 19:22
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor územního rozvoje a památkové péče, přistoupil k pořízení 3. úplné aktualizaci...

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

15.09.2014 18:09
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K

Integrovaný Registr Znečišťování

( IRZ )