Datum jednání Členské schůze

Konání Členská schůze spolku Pro Odolenu Vodu, z.s.

 

Kdy : 5.10.2021  od 17.00 hod.

 

Kde : u Domečku ve sportovním areálu

 

Členská schůze sdružení je svolána předsedou spolku na základě Čl.7.A.2. Stanov spolku.

___________________________________________________________________________