Diskuze není určena k šíření reklamy, spamu, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám nelegálně šířeného obsahu. Je také zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků.
   Diskuzní příspěvky nesmí obsahovat a propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci, je zakázáno používat vulgární výrazy a urážky, pomluvy, výhružky a agresivní provokace, zneužívat diskuzi k nekalé soutěži apod.
  Pro přispívání do diskuze není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskuzi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli.

Diskuzní fórum

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek