Přihláška do spolku Pro Odolenu Vodu, z.s.

 STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU ZDE 

 

Odolena Voda, Náměstí V. Hálka 2, 250 70

zapsaný do spolkového rejstříku

Spisová značka: L 25024 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 01224395,

www.ProOdolenuVodu.cz

 

 Jméno:

 Příjmení:

 Titul:

 Bydliště

 Ulice,č.p.:

 Město:

 PSČ :

 Kontakty

 Mobil/Telefon :

 E-mail:

 Zdůvodnění motivace ke členství:

Ve smyslu Čl.5. Stanov spolku  Pro Odolenu Vodu, z.s. se sídlem Odolena Voda, Náměstí V.Hálka 2, 250 70, žádám o přijetí za řádného člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se je dodržovat.

   Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádá o přijetí do spolku a na dobu členství ve spolku. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

 Datum podání žádosti :

 

 Podpis žadatele :

 

 Schváleno výborem spolku dne :

 Podpis předsedy spolku :