Zápisy z Členské schůze 

.. ostatní zápisy  viz. veřejně dostupný rejstřík

Zde