Uzemně analytické podklady

25.11.2014 19:22

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor územního rozvoje a památkové péče, přistoupil k pořízení 3. úplné aktualizaci ÚAP. 

http://www.brandysko.cz/uzemni-analyticke-podklady/ds-1175/p1=1030