3. úplnou aktualizaci ÚAP Středočeského kraje

22.09.2015 09:20

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2015 projednalo 3. úplnou aktualizaci ÚAP. Textová i grafická část těchto aktualizovaných územně plánovacích podkladů je k dispozici na Odboru regionálního rozvoje KÚSK a v nejbližší době bude dálkově zpřístupněna podle ust. § 166 stavebního zákona na internetových stránkách kraje (záložka Územní plánování – kraj).

http://uap.webmap.cz/stredocesky/ruru/